Tuomas Matikka är ledande forskare på Statens ekonomiska forskningscentral (VATT). Hans forskningsområde är beskattningens och den sociala trygghetens påverkan på individers och företags val och beslut. I sina senaste forskningsprojekt har Tuomas undersökt bland annat effekten av den nedre momsgränsen på småföretags tillväxt samt informationens inverkan på hur sociala förmåner söks.

Tuomas har arbetat på VATT sedan 2012. Han är doktor i nationalekonomi från Tammerfors universitet. Han har dessutom varit generalsekreterare för Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken samt gästat University of Michigan.

Forskningsprojekt