Spetsforskningsenheten för skatteforskning WP4

Tidpunkt för projektet : 2022 - Pågående

WP4, som hör till Finlands Akademis spetsforskningsenhet för skatteforskning 2022–2029, studerar beskattningens inverkan på företag samt den ekonomiska gråzonen.

Kolikkokasoja

WP4 omfattar forskning dels kring effekterna av beskattningen och annan reglering av företag på företagens verksamhet, dels kring den ekonomiska gråzonen.

Enskilda projekt fokuserar på bland annat beskattningens och regleringens inverkan på nyetablerade och växande företag samt fastighetsskatternas konsekvenser för företag.

Ansvarig forskare: Tuomas Kosonen, [email protected], +358 295 519 440

Teemu LyytikäinenTuomas KosonenTuomas Matikka Finlands AkademiSpetsforskningsenheten för skatteforskningSpetsforskningsenheten för skatteforskningTuomas Kosonen