Bild av en person Aspasia Bizopoulou

Aspasia Bizopoulou

Specialforskare, PhD (Econ.), tjänstledig 15.5.-31.12.2024

Bild av en person Cristina Bratu

Cristina Bratu

Specialforskare, PhD in Economics

Bild av en person Elias Einiö

Elias Einiö

Ledande forskare, forskningsledare, PhD

Bild av en person Matias Giaccobasso

Matias Giaccobasso

Specialforskare, Ph.D. (Management/Economics)

Bild av en person Anni Huhtala

Anni Huhtala

Generalsekreterare för rådet för utvärdering av ekonomiska politiken, PhD

Bild av en person Ilpo Kauppinen

Ilpo Kauppinen

Specialforskare, Dr. oec. publ.

Bild av en person Aliisa Koivisto

Aliisa Koivisto

Specialforskare, PhD, tjänstledig till 10.7.2024

Bild av en person Marita Laukkanen

Marita Laukkanen

Forskningsprofessor, forskningsledare, PhD

Bild av en person Teemu Lyytikäinen

Teemu Lyytikäinen

Ledande forskare, forskningsledare, PD

Bild av en person Tuomas Matikka

Tuomas Matikka

Ledande forskare, forskningsledare, ED

Bild av en person Hanna Pesola

Hanna Pesola

Ledande forskare, forskningsledare, ED

Bild av en person Maria Sauval

Maria Sauval

Biträdande forskare, MPP, MA (Master of Public Policy, Master in Education)

Administrations-, forsknings- och kommunikationsservice

Bild av en person Mikko Hyytiälä

Mikko Hyytiälä

Administrativ assistent, tjänstledig till 9.9.2025

Bild av en person Anna-Maija Juuso

Anna-Maija Juuso

Kommunikationsexpert

Bild av en person Tero Järvelä

Tero Järvelä

Expeditionsvakt

Bild av en person Riikka Könönen

Riikka Könönen

HRD specialist

Bild av en person Anne Moilanen

Anne Moilanen

Kommunikationsdirektör

Bild av en person Anita Niskanen

Anita Niskanen

Web planerare

Bild av en person Marjo Nygren

Marjo Nygren

Ekonomichef

Bild av en person Ville Pernaa

Ville Pernaa

Kommunikationsdirektör, tjänstledig till 31.12.2024

Bild av en person Ida Pöyhönen

Ida Pöyhönen

Administrativ assistent

Bild av en person Sanna Tiensuu

Sanna Tiensuu

Datahanteringsplanerare

Bild av en person Sari Virtanen

Sari Virtanen

Utvecklingskoordinator

Bild av en person Outi Örn

Outi Örn

Ekonomi- och förvaltningsdirektör