Forskare

Elina Berghäll

Elina Berghäll

Specialforskare, PhD (tjänstledig till 06/2019)

Tel. 

Företagsreglering och internationell ekonomi

Visa forskarens sida

Essi Eerola

Essi Eerola

Forskningsdirektör, D.Soc.Sc.

Tel. +358 295 519 407

Visa forskarens sida

Elias Einiö

Elias Einiö

Specialforskare, PhD

Tel. +358 295 519 408

Företagsreglering och internationell ekonomi

Visa forskarens sida

Jarkko Harju

Jarkko Harju

Specialforskare, PhD

Tel. 

Social trygghet, beskattning och inkomstfördelning

Visa forskarens sida

Anni Huhtala

Anni Huhtala

Överdirektör, PhD

Tel. +358 295 519 414

Visa forskarens sida

Kristiina Huttunen

Kristiina Huttunen

Forskningsprofessor, PD

Tel. +358 295 519 423

Offentliga tjänster och lokal offentlig ekonomi

Visa forskarens sida

Kari Hämäläinen

Kari Hämäläinen

Ledande forskare, ED

Tel. +358 295 519 416

Arbetsmarknad och utbildning

Visa forskarens sida

Seppo Kari

Seppo Kari

Ledande forskare, forskningsledare, ED

Tel. +358 295 519 419

Företagsreglering och internationell ekonomi

Visa forskarens sida

Ilpo Kauppinen

Ilpo Kauppinen

Specialforskare, Dr. oec. publ.

Tel. +358 295 519 503

Arbetsmarknad och utbildning

Visa forskarens sida

Aapo Kivinen

Aapo Kivinen

Forskningsassistent, PK

Tel. +358 295 519 513

Offentliga tjänster och lokal offentlig ekonomi

Visa forskarens sida

Mika Kortelainen

Mika Kortelainen

Ledande forskare, forskningsledare, ED

Tel. +358 295 519 421

Offentliga tjänster och lokal offentlig ekonomi

Visa forskarens sida

Kaisa Kotakorpi

Kaisa Kotakorpi

Forskningsprofessor, ED

Tel. +358 295 519 422

Social trygghet, beskattning och inkomstfördelning

Visa forskarens sida

Tomi Kyyrä

Tomi Kyyrä

Forskningsprofessor, PD

Tel. +358 295 519 427

Social trygghet, beskattning och inkomstfördelning

Visa forskarens sida

Simon Lapointe

Simon Lapointe

Specialforskare, PhD (Econ.)

Tel. +358 295 519 501

Offentliga tjänster och lokal offentlig ekonomi

Visa forskarens sida

Marita Laukkanen

Marita Laukkanen

Ledande forskare, forskningsledare, PhD

Tel. +358 295 519 429

Energi, miljö och klimatpolitik

Visa forskarens sida

Teemu Lyytikäinen

Teemu Lyytikäinen

Ledande forskare, PD

Tel. +358 295 519 431

Offentliga tjänster och lokal offentlig ekonomi

Visa forskarens sida

Tuomas Matikka

Tuomas Matikka

Specialforskare, ED

Tel. +358 295 519 461

Social trygghet, beskattning och inkomstfördelning

Visa forskarens sida

Janne Niemi

Janne Niemi

Forskare, EM

Tel. +358 295 519 433

Energi, miljö och klimatpolitik

Visa forskarens sida

Kimmo Ollikka

Kimmo Ollikka

Specialforskare, AFD

Tel. +358 295 519 437

Energi, miljö och klimatpolitik

Visa forskarens sida

Tuuli Paukkeri

Tuuli Paukkeri

Forskare, ED (tjänstledig till 09/2018)

Tel. 

Social trygghet, beskattning och inkomstfördelning

Visa forskarens sida

Tuomas Pekkarinen

Tuomas Pekkarinen

Forskningsprofessor, forskningsledare, PhD

Tel. +358 295 519 465

Arbetsmarknad och utbildning

Visa forskarens sida

Hanna Pesola

Hanna Pesola

Specialforskare, ED

Tel. +358 295 519 438

Arbetsmarknad och utbildning

Visa forskarens sida

Piia Remes

Piia Remes

Specialforskare, PhD (tjänstledig till 02/2019)

Tel. 

Energi, miljö och klimatpolitik

Visa forskarens sida

Marja Riihelä

Marja Riihelä

Specialforskare, ED

Tel. +358 295 519 442

Social trygghet, beskattning och inkomstfördelning

Visa forskarens sida

Olli Ropponen

Olli Ropponen

Specialforskare, PD

Tel. +358 295 519 443

Företagsreglering och internationell ekonomi

Visa forskarens sida

Tuukka Saarimaa

Tuukka Saarimaa

Ledande forskare, ED

Tel. +358 295 519 444

Offentliga tjänster och lokal offentlig ekonomi

Visa forskarens sida

Antti Saastamoinen

Antti Saastamoinen

Specialforskare, FD

Tel. +358 295 519 500

Offentliga tjänster och lokal offentlig ekonomi

Visa forskarens sida

Anna Sahari

Anna Sahari

Specialforskare, FD (tjänstledig till 04/2019)

Tel. +358 295 519 511

Energi, miljö och klimatpolitik

Visa forskarens sida

Matti Sarvimäki

Matti Sarvimäki

Ledande forskare, ED

Tel. +358 295 519 446

Arbetsmarknad och utbildning

Visa forskarens sida

Tanja Saxell

Tanja Saxell

Specialforskare, PD

Tel. +358 295 519 460

Offentliga tjänster och lokal offentlig ekonomi

Visa forskarens sida

Markku Siikanen

Markku Siikanen

Forskare, SVM

Tel. +358 295 519 505

Offentliga tjänster och lokal offentlig ekonomi

Visa forskarens sida

Antti Simola

Antti Simola

Forskare, AFM

Tel. +358 295 519 448

Energi, miljö och klimatpolitik

Visa forskarens sida

Tuomo Suhonen

Tuomo Suhonen

Specialforskare, ED

Tel. +358 295 519 507

Arbetsmarknad och utbildning

Visa forskarens sida

Saara Tamminen

Saara Tamminen

Specialforskare, PhD (Econ.), tjänstledig till 06/2020

Tel. 

Företagsreglering och internationell ekonomi

Visa forskarens sida

Janne Tukiainen

Janne Tukiainen

Ledande forskare, PD

Tel. +358 295 519 451

Offentliga tjänster och lokal offentlig ekonomi

Visa forskarens sida

Juha Tuomala

Juha Tuomala

Specialforskare, PL

Tel. +358 295 519 452

Arbetsmarknad och utbildning

Visa forskarens sida

Jouko Verho

Jouko Verho

Specialforskare, PD

Tel. +358 295 519 409

Arbetsmarknad och utbildning

Visa forskarens sida

Heikki Viitamäki

Heikki Viitamäki

Specialforskare, PM

Tel. +358 295 519 454

Social trygghet, beskattning och inkomstfördelning

Visa forskarens sida

Administrations-, forsknings- och kommunikationsservice

Raija-Liisa Aalto

Raija-Liisa Aalto

Ekonomi- och förvaltningsdirektör

(tjänstledig till 09/2018)

Tel. 

Tiina Heinilä

Tiina Heinilä

Informatör

Tel. +358 295 519 405

Nina Intonen

Nina Intonen

Forskningssekreterare

Tel. +358 295 519 459

Tero Järvelä

Tero Järvelä

Expeditionsvakt

Tel. +358 295 519 417

Riitta Kajander

Riitta Kajander

Ledande sakkunnig,

Ekonomi- och förvaltningsdirektör (tjänsteförrättande)

Tel. +358 50 468 3877

Riikka Könönen

Riikka Könönen

HRD specialist

Tel. +358 295 519 415

Miia Lindén

Miia Lindén

Ledningens assistent

Tel. +358 40 304 5502

Anita Niskanen

Anita Niskanen

Web planerare

Tel. +358 295 519 435

Marjo Nygren

Marjo Nygren

Ekonomichef

Tel. +358 295 519 436

Kristian Sträng

Kristian Sträng

Dataadministrationsexpert, dataskyddsansvarig

Tel. +358 295 519 428

Päivi Tainio

Päivi Tainio

Informationschef

Tel. +358 295 519 449

Sari Virtanen

Sari Virtanen

Utvecklingskoordinator

Tel. +358 295 519 456