Piia Remes

Piia Remes

Specialforskare, PhD (tjänstledig till 02/2019)

Forskningsområden: ekonometri energipolitik prissättning av koldioxid klimatpolitik utsläppshandel riskuppfattning elmarknad

piia.remes@vatt.fi

Piia Remes (f. Aatola) har i sin forskning fokuserat på frågeställningar inom energipolitik, klimatpolitik och utsläppshandel. I sin doktorsavhandling 2013 utforskade Piia funktionen av EU:s utsläppshandelssystem och utsläppsmarknadens effektivitet.

Piia har arbetat på VATT sedan 2012. Hon är tjänstledig till 02/2019.