Piia Remes

Piia Remes

Specialforskare, PhD

Forskningsområden: ekonometri energipolitik prissättning av koldioxid klimatpolitik utsläppshandel riskuppfattning elmarknad

[email protected]

Tel. +358 295 519 404

Energi, miljö och klimatpolitik

Visa forskarens sida

Piia Remes (f. Aatola) har i sin forskning fokuserat på frågeställningar inom energipolitik, klimatpolitik och utsläppshandel. I sin doktorsavhandling 2013 utforskade Piia funktionen av EU:s utsläppshandelssystem och utsläppsmarknadens effektivitet.

Piia har arbetat på VATT sedan 2012.