Piia Remes

Piia Remes

Specialforskare, PhD

Forskningsområden: energi- och klimatpolitik konsumtionsskatt prissättning av koldioxid utsläppshandel riskuppfattning

[email protected]

Tel. +358 295 519 404

Energi-, klimat- och miljöpolitik

Visa forskarens sida

Piia Remes (f. Aatola) är specialforskare på VATT. Hon har i sin forskning i synnerhet fokuserat på frågeställningar inom energi- och klimatpolitik. I sin doktorsavhandling 2013 utforskade Piia funktionen av EU:s utsläppshandelssystem och utsläppsmarknadens effektivitet. I sin forskning om energipolitik har hon granskat energiproduktionens samhälleliga risker och undersökt beslutsfattares och medborgares riskuppfattning gällande energipolitik och kärnkraft. I sin senaste forskning har hon också studerat vilka möjligheter konsumtionsbeskattningen ger för att effektivisera klimatpolitiken.