Niilo har jobbat som projektledare på Datarummet sedan januari 2024. Innan dess var han postdoc-forskare på Aalto-universitetet och undersökte bland annat kopplingarna mellan utbildning och ekonomiska svårigheter, jämlikheten på den finska bostadslånsmarknaden, samt hur den socioekonomiska omgivningen i ens ungdom reflekteras senare i livet i faktorer som utbildningsnivå och sysselsättning. Niilo disputerade 2016 vid Aalto-universitetet.