Niilo Luotonen

Niilo Luotonen

Projektipäällikkö, KTT

Datahuone

Niilo on ollut projektipäällikkönä Datahuoneella tammikuusta 2024 alkaen. Aiemmin hän toimi postdoc-tutkijana Aalto-yliopistolla ja käsitteli tutkimustyössään muun muassa koulutuksen ja talousvaikeuksien yhteyksiä, asuntolainamarkkinoiden yhdenvertaisuutta sekä sitä, miten nuoruuden sosioekonominen ympäristö heijastuu koulutustason ja työllisyyden kaltaisiin tekijöihin myöhemmin elämässä. Niilo väitteli tohtoriksi Aalto-yliopiston rahoituksen laitokselta vuonna 2016.