Anna Sahari on erikoistutkija Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa (VATT). Hänen tutkimusaiheensa käsittelevät energian kulutusta, kotitalouksien käyttäytymistä sekä sähkömarkkinoita. Väitöskirjassaan (2017) Anna tarkasteli sähkön hinnan vaikutusta kotitalouksien investointipäätöksiin, aineistona suomalaisten omakotirakentajien lämmitysjärjestelmävalinnat.

Tutkimushankkeet