2035Legitimacy: Kohti oikeudenmukaista, hiilineutraalia hyvinvointivaltiota

Hankkeen ajankohta : 2020 - 2023

Ei hukata ketään murrokseen. Kansalaiset, legitimiteetti ja Suomen muutos hiilineutraaliksi hyvinvointivaltioksi.

2023Legitimacy

Suomen tavoite saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2035 mennessä on kunnianhimoinen, mutta mahdollinen. Hiilineutraalisuustavoitteen teknisiä ja taloudellisista reunaehtoja tutkitaan enenevässä määrin. Sen sijaan sen yhteiskunnallisista ja legitimiteettivaikutuksista on vähemmän tutkimusta. Legitimacy2035 pyrkii täyttämään tätä aukkoa. Hanke perustuu ajatukseen, että hiilineutraalisuustavoitetta ei voi ajaa väkisin läpi demokraattisessa yhteiskunnassa, vaan se edellyttää laajaa tukea. Hanke hyödyntää poikkitieteellistä otetta tutkiakseen 2035 tavoitteen legitimiteettiä ja mahdollisuuksia puuttua sen aiheuttamiin haasteisiin, erityisesti kansalaisten näkökulmasta. Hankkella on laaja yhteistyöverkosto, johon sisältyy valtion- ja kunnallishallinnon edustajia, akateemisia partnereita sekä työnantaja-, työntekijä- ja kansalaisjärjestöjä.

Tutkimusta rahoittaa: Strategisen tutkimuksen neuvosto

Konsortio: HY, VATT, JYU, Ilmatieteen laitos, SYKE, UEF

Vastuututkija: Marita Laukkanen, [email protected], +358 295 519 429

Anna SahariJouko VerhoKimmo OllikkaKimmo PalanneMarita Laukkanen Energia, ilmasto ja ympäristöEnergia-, ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaMarita LaukkanenNostoSosiaaliturva, verotus ja tulonjakoStrateginen tutkimusTulonjako ja eriarvoisuusYmpäristö, energia ja ilmastopolitiikka