2035Legitimacy

Tidpunkt för projektet : 2020 - 2023

Ingen ska tappa bort sig i övergången. Medborgarna, legitimiteten och Finlands omvandling till en kolneutral välfärdsstat.

2023Legitimacy

Finlands mål om att vara kolneutralt 2035 är ett ambitiöst mål, men det kan uppnås. Det forskas allt mer i de tekniska och ekonomiska ramvillkoren för kolneutralitetsmålet. Däremot finns det ont om forskning i konsekvenserna för samhället och legitimiteten. Syftet med 2035Legitimacy är att svara på detta. Premissen för projektet är att det i ett demokratiskt samhälle inte går att med våld driva igenom kolneutralitetsmålet, utan det ska ha ett brett stöd. Projektet tillämpar ett tvärvetenskapligt förfaringssätt för att studera legitimiteten av 2035-målet och möjligheterna att hantera de utmaningar som det medför, speciellt för medborgarna. Projektet har ett brett samarbetsnätverk med representanter från den statliga och kommunala förvaltningen, akademiska partner samt arbetsgivar-, arbetstagar- och medborgarorganisationer.

Forskningen finansieras av: Rådet för strategisk forskning 

Konsortiet: HU, VATT, JYU, Meteorologiska institutet, Finlands miljöcentral, UEF

Ansvarig forskare: Marita Laukkanen, [email protected], +358 295 519 429

Anna SahariJouko VerhoKimmo OllikkaKimmo PalanneMarita Laukkanen Energi, klimat och miljöEnergi, miljö och klimatpolitikEnergi-, klimat- och miljöpolitikHöjdpunktInkomstfördelning och ojämlikhetMarita LaukkanenSocial trygghet, beskattning och inkomstfördelningStrategisk forskning