Energi-, klimat- och miljöpolitik

På VATT forskar vi i energi- och klimatpolitikens effekter på företags konkurrenskraft, konsumenters val och utsläppen av växthusgaser.

De som bygger upp klimat- och energipolitiken bör vara medvetna om politiska åtgärders stimulerande effekter: Hur reagerar företagen och hushållen på policystyrning och vad händer med utsläppen av växthusgaser, företagens konkurrenskraft och hushållens val? En viktig fråga är proportionen mellan de CO2-baserade avgifter som konsumenterna och företagen ska betala, som koldioxidskatten.

Det pågår stora omvälvningar på energimarknaden. Politiska åtgärders effekter på verksamheten och investeringarna på energimarknaden hör till de viktigaste frågorna som vi forskar i. Det är viktigt att förstå hur olika policyåtgärder styr företagens FoU-verksamhet och vilken effekt de har på förändringar inom energisektorn och på samhällsekonomin överlag.

Våra utvärderingsinstrument är olika ekonometriska metoder och mikroekonomiska optimeringsmodeller. Med hjälp av ekonometriska metoder kan vi göra beslutsunderbyggande analyser om bland annat hur konsumentpriserna på drivmedel förändras när drivmedelsbeskattningen ändras eller på vilket sätt energibeskattningen påverkar företagens mervärde och andra indikatorer för konkurrenskraft. 

Vår aktuella forskning fokuserar bland annat på

  • omläggningar i energisystemet med anledning av Finlands klimatmål: ändringar som krävs i energisystemet för att klimatmålen ska kunna nås på ett kostnadseffektivt sätt
  • effekterna av ett smart energisystem på den nordiska energimarknaden: vad förutsätter förändringen av energimarknaden och regleringen av den
  • framtagning av ny energiteknik och innovationer och politiska åtgärder som stöder dem
  • hushållens investeringsbeteende i relation till energipriserna och hushållens roll på den föränderliga energimarknaden.

Vi har samlat våra viktigaste forskningsrön om energi- och klimatpolitik på en och samma sida.