Matti Sarvimäki

Matti Sarvimäki

Ledande forskare, ED

Forskningsområden: integration utbildning utbildningsval invandring social rörlighet utslagning arbetsmarknad konsekvensutredning samhällsexperiment

Aktuella projekt: Preventing Social Exclusion Nedärvning av socioekonomisk ställning i Norden

matti.sarvimaki@vatt.fi

Tel. +358 295 519 446

Matti Sarvimäki är ledande forskare på Statens ekonomiska forskningscentral samt Research Fellow på institutionen för ekonomi vid Aalto-universitetets handelshögskola. Matti är arbetsmarknadsforskare och är även verksam inom andra sektorer av ekonomisk vetenskap och i tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Hans aktuella forskning undersöker bland annat invandringens ekonomiska konsekvenser, social rörlighet, ungdomars utbildningsval, den internationella handelns effekter på arbetsmarknaden och hushållens val på finansmarknaden.  

Matti disputerade vid Helsingfors handelshögskola 2009. Han har arbetat som forskare vid London School of Economics samt som gästforskare vid Massachusetts Institute of Technology och University College London.

Utvalda artiklar Utvalda artiklar

Jokela, M., Pekkarinen, T., Sarvimäki, M., Terviö, M. and Uusitalo, R. Secular Rise in Economically Valuable Personality Traits. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(25): 6527-6532.

Knüpfer, S., Rantapuska, E. and Sarvimäki, M. (2017) Formative Experiences and Portfolio Choice: Evidence from the Finnish Great Depression. Journal of Finance, 72(1): 133-166.

Pekkarinen, T., Salvanes, K. and Sarvimäki, M. (2017) The Evolution of Social Mobility: Norway over the 20th Century. Scandinavian Journal of Economics, 119(1): 5-33.

Haukka, J., Suvisaari, J., Sarvimäki, M. and Martikainen, P. (2017) The Impact of Forced Migration on Mortality: A Cohort Study of 242,075 Finns from 1939-2010. Epidemiology, 28(4): 587-593.

Sarvimäki, M. (2017) Labour Market Integration of Refugees in Finland. Nordic Economic Policy Review, 7(1): 91-114.

Sarvimäki, M. and Hämäläinen, K. (2016) Integrating Immigrants: The Impact of Restructuring Active Labor Market Policies. Journal of Labor Economics, 34(2): 479-508.

VATT Working Papers VATT Working Papers

De senaste policy analys -artiklarna De senaste policy analys -artiklarna