Matti Sarvimäki

Matti Sarvimäki

Ledande forskare, ED

Forskningsområden: integration utbildning utbildningsval invandring social rörlighet utslagning arbetsmarknad konsekvensutredning samhällsexperiment

Aktuella projekt: Preventing Social Exclusion Nedärvning av socioekonomisk ställning i Norden

[email protected]

Tel. +358 40 304 5515

Matti Sarvimäki är Assistant Professor på institutionen för ekonomi vid Aalto-universitetets handelshögskola samt ledande forskare på Statens ekonomiska forskningscentral (VATT). Matti är arbetsmarknadsforskare och är även verksam inom andra sektorer av ekonomisk vetenskap och i tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Hans aktuella forskning undersöker bland annat invandringens ekonomiska konsekvenser, social rörlighet, ungdomars utbildningsval, den internationella handelns effekter på arbetsmarknaden och hushållens val på finansmarknaden.  

Matti disputerade vid Helsingfors handelshögskola 2009. Han har arbetat som forskare vid London School of Economics samt som gästforskare vid Massachusetts Institute of Technology och University College London.