Matti Sarvimäki är professor i nationalekonomi vid Aalto-universitetets handelshögskola och ledande forskare på deltid vid Statens ekonomiska forskningscentral (VATT). Matti är arbetsmarknadsforskare och är även verksam inom andra sektorer av ekonomisk vetenskap och i tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Hans aktuella forskning undersöker bland annat invandringens ekonomiska konsekvenser, social rörlighet, ungdomars utbildningsval, den internationella handelns effekter på arbetsmarknaden och hushållens val på finansmarknaden.  

Matti disputerade vid Helsingfors handelshögskola 2009. Han har arbetat som forskare vid London School of Economics samt som gästforskare vid Massachusetts Institute of Technology och University College London.

Forskningsprojekt