Social trygghet, beskattning och inkomstfördelning

På VATT forskar vi i den sociala trygghetens och beskattningens inverkan på arbetsmarknaden och inkomstfördelningen.

Den sociala tryggheten och beskattningen har en stor inverkan på hushållens disponibla inkomster och därigenom på välfärden. Ändringar i inkomstöverföringarna eller beskattningen avspeglas omedelbart på inkomstbildningen och inkomstfördelningen. Dessutom kan de ha många andra effekter på beteendet, såsom utbudet av arbetstillfällen. Vår utgångspunkt är att forskningen ska ge underlag för beslutsfattande.  

Inom temaområdet pågår flera forskningsprojekt kring konsekvenserna av policyändringar i fråga om beskattning och inkomstöverföring.

Vår aktuella forskning fokuserar bland annat på

  • arbetslöshetsunderstödets effekter: arbetsvillkoret för det inkomstrelaterade arbetslöshetsstödet samt effekterna av inkomstrelaterad dagpenning på arbetslöshetens längd och kvaliteten på anställning efter arbetslösheten
  • underutnyttjande av den sociala tryggheten: garantipensionen, underutnyttjande av garantipensionen och eventuella variationer i effekten av informationen om garantipensionen
  • inkomströrlighet, fattigdom och social ojämlikhet: många av våra forskare medverkar i det mångåriga projektet om arbete, jämlikhet och den offentliga maktens politik som finansieras av Finlands Akademi