Ilpo Kauppinen är specialforskare på Statens ekonomiska forskningscentral (VATT). Hans forskningsområde är frågor som anknyter till flyttningsrörelser och beskattning samt bland annat människors politiska åsikter. I sin aktuella forskning fokuserar han på utflyttning från Norden, invandrarnas framgång på arbetsmarknaden, företagsbeskattning samt definierande faktorer för människors åsikter som inkomstbeskattningen.

Ilpo har arbetat på VATT sedan 2015. Han har doktorsgrad från Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) i Tyskland. Tidigare har han arbetat bland annat på Ifo-institutet i Tyskland och vid Helsingfors universitet.