Ekonomivetenskaplig analys av utvandrarselektion samt preferenser för inkomstomfördelning

Tidpunkt för projektet : 2019 - 2022

Forskningen ska ge ny information om hur utvandrarna avviker från den övriga befolkningen i fråga om kunskaper och färdigheter, varför människor oftast inte reagerar på ekonomiska flyttincitament och vilka faktorer som är avgörande för preferenserna för inkomstomfördelning.

matkustaja

Forskningen omfattar tre teman. Det första fokuserar på att undersöka skillnaderna i kunskaper och färdigheter mellan utvandrarna och dem som stannar kvar med hjälp av data som är en kombination av uppgifter om studieframgång och resultat av kognitiva tester och personlighetstester med registerdata om senare framgång på arbetsmarknaden och utvandringsbeslut. Inom det andra temat undersöks vilken inverkan boendeformen hade på den interna migrationen i Finland efter arbetsmarknadschockerna under lågkonjunkturen på 1990-talet. I det tredje temat studeras faktorer för inkomstfördelningspreferenser med hjälp av enkätdata.

Ansvarig forskare: Ilpo Kauppinen, [email protected], +358 295 519 503

Ilpo Kauppinen ArbetsmarknadArbetsmarknad och utbildningFinlands AkademiHöjdpunktIlpo KauppinenInkomstfördelning och ojämlikhetSocial trygghet, beskattning och inkomstfördelning