Muuttajien valikoitumisen ja tulojen uudelleenjakoa koskevien preferenssien taloustieteellinen analyysi

Hankkeen ajankohta : 2019 - 2022

Tutkimus tuottaa uutta tietoa siitä, kuinka maastamuuttajat poikkeavat kyvyiltään muusta väestöstä, miksi ihmiset eivät usein reagoi taloudellisiin kannustimiin muuttaa, ja mitkä tekijät määrittävät tulojen uudelleenjaon tasoa koskevia preferenssejä.

matkustaja Tutkimus muodostuu kolmesta teemasta. Ensimmäisessä tutkitaan sitä, kuinka ulkomaille muuttavat henkilöt poikkeavat kyvyiltään maahan jäävistä käyttäen aineistoja, joissa yhdistetään tietoja opiskelumenestyksestä sekä kognitiivisisten- ja persoonallisuustestien tuloksista myöhempää työmarkkinoilla menestymistä ja maastamuuttopäätöksiä koskevaan rekisteriaineistoon.

Toisessa teemassa tutkitaan, kuinka asumismuoto vaikutti työmarkkina-shokkeja seuranneeseen sisäiseen muuttoliikkeeseen Suomessa 1990-luvun laman aikana.

Kolmannessa teemassa tutkitaan tulonjako-preferenssejä määrittäviä tekijöitä kyselyaineiston avulla.

Vastuututkija: Ilpo Kauppinen, [email protected], +358 295 519 503

Ilpo Kauppinen Ilpo KauppinenNostoSosiaaliturva, verotus ja tulonjakoSuomen AkatemiaTulonjako ja eriarvoisuusTyömarkkinatTyömarkkinat ja koulutus