Jukka Pirttilä on Helsingin yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n julkistalouden professori. Hän aloitti tehtävässä syksyllä 2018.

Pirttilän tutkimusaloja ovat optimaalinen verotus, verojärjestelmien empiirinen tutkimus sekä verotus ja sosiaaliturva kehitysmaissa.

Pirttilä on myös talouspolitiikan arviointineuvoston jäsen, YK-yliopiston kehitystaloustieteen tutkimuslaitoksen UNU-WIDERin vanhempi tutkija (Senior Non-Resident Research Fellow) sekä tutkimusverkosto CESIfon jäsen (Fellow).

Tutkimushankkeet