Tervetuloa, tämä on Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua vatt.fi ja on laadittu / päivitetty 22.09.2020. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio. 

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Sivusto täyttää osittain lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG v2.1 tason AA mukaisesti. Sivustolla esiintyy seuraavia puutteita:

 • Elementin tunnus ei ole yksilöivä (1.3.1)
 • Linkin tunnistus vain värin perusteella (1.4.1)
 • Kuva ilman alt-määritettä (1.1.1)
 • Verkkosivulla on useita title-elementtejä tai ei yhtään title-elementtiä (2.4.2)
 • Lomake-elementtejä ei ole ryhmitelty (1.3.1, 3.3.2)
 • Sisällön muotoilemiseen käytetty HTML-koodia (1.3.1)
 • Paikallista linkin kohdetta ei ole (1.3.1)
 • Tekstin muotoilemiseen käytetty bold-tunnistetta (1.3.1)
 • Linkkiteksti, jota käytetään viittaamaan useaan eri kohteeseen (2.4.4)
 • Kuvalla ei ole oikeaa vastinetta (1.1.1)
 • Valintaruudussa ei ole selitettä (1.3.1, 3.3.2, 4.1.2)
 • Otsikon teksti puuttuu (1.3.1)
 • Virheellinen WAI-ARIA-rooli, -tila tai -ominaisuus (4.1.2)
 • iFramesta puuttuu selite (4.1.2)
 • Tekstin muotoilemiseen käytetty u-tunnistetta (1.3.1)
 • "aria-labelledby"-määritteessä on virheellinen (tunnuksen) viite (1.1.1, 1.3.1, 2.4.4, 3.3.2, 4.1.2)
 • Tekstin muotoilemiseen käytetty font-tunnistetta (1.3.1)
 • Värikontrasti ei ole riittävä (1.4.3)
 • Elementtiä ei korosteta siihen kohdistettaessa (2.4.7)
 • Kielen ilmoitus on virheellinen (3.1.2)

Työ vatt.fi-verkkosivuston saavutettavuuden parantamiseksi on käynnissä, ja pyrimme siihen, että sivusto täyttää WCAG v2.1 tason AA kriittiset saavutettavuusvaatimukset vuoden 2020 loppuun mennessä.

Sivustolla olevista tiedostoista osa on ajalta ennen 23.9.2018, eivätkä ne siten kuulu lain piiriin.

Julkaisuarkisto Doria

VATTin julkaisujen pysyväissäilytys on Kansalliskirjaston Doria-julkaisuarkistossa (https://www.doria.fi/handle/10024/147850). Julkaisut eivät täytä kriittisiä saavutettavuusvaatimuksia. Puutteet 23.9.2018 jälkeen julkaistujen julkaisujen saavutettavuudessa pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. 

Ota yhteyttä

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Sen voit tehdä sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Vastauksessa voi mennä 14 päivää. 

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi 
[email protected]
puhelinnumero vaihde 0295 016 000