Vatt.fi:n saavutettavuusseloste

Kerromme saavutettavuusselosteessa, miten Valtion taloudelisen tutkimuskeskuksen vatt.fi-verkkosivuilla noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista. Otamme saavutettavuuden huomioon palvelua kehitettäessä.

Miten saavutettavia sivut ovat?

Vatt.fi-verkkosivusto täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkosivustolla on joitain saavutettavuuspuutteita, joista kerrotaan tarkemmin myöhemmin selosteessa.

Verkkosivuston saavutettavuudesta on teetetty marraskuussa 2021 ulkopuolinen asiantuntija-arvio. Arvio ja seloste on päivitetty 27.4.2022. Havaittuja puutteita on korjattu. Saavutettavuus huomioidaan kaikkien uusien ominaisuuksien kehitystyössä. Lisäksi havainnoimme säännöllisesti itse palvelun saavutettavuutta muun muassa apuohjelmien avulla ja korjaamme havaittuja sisällöllisiä saavutettavuuspuutteita.

Opastamme myös organisaation virkamiehiä huomioimaan saavutettavuusvaatimukset omassa työssään.

Jos tarvitsemasi aineisto ei ole saavutettava, ota meihin yhteyttä sähköpostitse (viestinta(at)vatt.fi). Toimitamme tarvitsemasi aineiston saavutettavassa muodossa.

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia

Upotukset

Sivustolla on joitakin sosiaalisen median kanavista tai muualta tuotuja upotuksia, joiden sisällön linkkien erottuvuudessa suhteessa leipätekstiin on puutteita. (WCAG 2.1).

Julkaisuarkisto Doria

VATTin julkaisujen pysyväissäilytys on Kansalliskirjaston Doria-julkaisuarkistossa (https://www.doria.fi/handle/10024/). Julkaisut eivät täytä kriittisiä saavutettavuusvaatimuksia. Puutteet 23.9.2018 jälkeen julkaistujen julkaisujen saavutettavuudessa pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.

Sisältö joka ei kuulu lainsäädännön piiriin

Sivustolla on sisältöä, jota lainsäädännön vaatimukset eivät koske. Tällaisia sisältöjä ovat

  • palvelussa julkaistuja ulkopuolisten tahojen sisältöjä, jotka eivät ole palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia
  • sivustolla ennen 23.9.2018 julkaistut tiedostot

Sosiaalinen media

Saavutettavuusvaatimukset on huomioitu Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen sosiaalisen median kanavien sisällöissä 23.9.2020 alkaen. Ennen 23.9.2020 tuotetutun visuaalisen ja audiovisuaalisen materiaalin joukossa on myös sisältöjä, jotka eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia (esim. tekstitykset, vaihtoehtoiset tekstit).

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät sivustolta ongelmia, joita ei ole kuvattu tässä selosteessa, ilmoita niistä meille. Otamme mielellämme vastaan myös muita huomioita ja parannusehdotuksia sivuston saavutettavuuteen liittyen. Voit lähettää palautteesi sähköpostilla viestinta(at)vatt.fi. Kerro palautteessasi, millä sivulla/sivuilla havaitsit ongelman ja kuvaa ongelma mahdollisimman tarkasti.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Saavutettavuusvaatimukset-verkkopalvelu
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000

Seloste on päivitetty 27.4.2022.