Julkiset palvelut ja paikallinen julkistalous

VATT:ssa tutkitaan julkisia palveluita, kuten terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluita sekä koulutusta. Myös kuntien rahoitus ja kuntarakenne, paikallispolitiikka sekä asuntomarkkinat ja asuntopolitiikka ovat keskeisiä tutkimusaiheitamme.

Tutkimushankkeissamme tyypillisesti pureudutaan julkisen palvelutuotannon uudistuksiin tai niihin kohdistuvien politiikkatoimien vaikutuksiin. Tutkimme näitä palveluiden laadun, tuottavuuden ja vaikuttavuuden näkökulmista.

Julkisten palveluiden tutkimushankkeissa katsomme muun muassa:

  • terveydenhuollon informaatiojärjestelmien hyötyjä ja kustannuksia: erityisesti sähköisten reseptien vaikuttavuutta
  • valinnanvapautta ja kilpailua julkisessa erikoissairaanhoidossa
  • lasten kotihoidon tuen vaikutuksia
  • peruskouluvalintauudistuksen vaikutuksia
  • ns. eliittilukioiden vaikutuksia opiskelijoiden menestykseen koulussa ja työelämässä.

VATT:ssa on vahva asiantuntemus kunta- ja aluetalouden tutkimuksesta sekä politiikan taloustieteestä. Tutkimusteemassa on viime vuosina tehty päätöksentekoa tukevia laajoja analyyseja muun muassa valtionosuusjärjestelmästä, kuntien sääntelystä ja velvoitteista.

Paikallisen julkistalouden hankkeissamme tutkimme parhaillaan:

  • kuntaliitosten vaikutuksia
  • poliittista edustusta ja kuntapalveluita: tutkimme eri väestö- ja eturyhmien edustuksen vaikutuksia kunnassa toteutettuun politiikkaan
  • asuntopolitiikkaa ja segregaatiota
  • varainsiirtoveron asuntomarkkinavaikutuksia
  • asumistuen vaikutuksia asumistasoon ja vuokriin.

Ajankohtaista