Marita Laukkanen

Marita Laukkanen

Tutkimusprofessori, tutkimusohjaaja, PhD

Energia, ilmasto ja ympäristö Verotutkimuksen huippuyksikkö

Marita Laukkanen on tutkimusprofessori Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa (VATT) ja taloustieteen työelämäprofessori Tampereen yliopistossa. Laukkanen tutkii ilmastopolitiikan vaikuttavuutta ja hyväksyttävyyttä sekä vihreän siirtymän vaatimien energiaratkaisujen kytköksiä talouteen ja yhteiskuntaan. Hänen viimeaikaiset hankkeensa ovat tarkastelleet hiilidioksidiverojen vaikutuksia teollisuuden päästöihin ja kilpailukykyyn sekä polttoaineiden hintoihin. Hän on tutkinut myös uusien teknologioiden käyttöönottoa - mikä vauhdittaa ja mikä hidastaa uusien teknologioiden leviämistä? Laukkanen tekee monitieteistä yhteistyötä energia- ja ilmastotutkijoiden kanssa muun muassa strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamissa hankkeissa 2035Legitimacy ja Phoenix. Laukkanen oli Suomen ilmastopaneelin jäsen vuosina 20162019. Laukkasella on PhD-tutkinto Kalifornian yliopistosta (Berkeley).

Tutkimushankkeet