Vuoden 2011 energiaverouudistuksen arviointia

Hankkeen ajankohta : 2015 - 2023

Hankkeessa tarkastellaan vuoden 2011 energiaverouudistuksen vaikutuksia erityisesti ohjaustavoitteiden saavuttamisen sekä energiaverotuksen rakenteen kehittämisen näkökulmasta.

Metron valot

Hankkeessa pohditaan, miten vuoden 2011 energiaverouudistus on saavuttanut sille asetettuja ympäristö- ja ohjaustavoitteita ja millainen Suomen tämänhetkinen energiaverotuksen rakenne on kansainvälisten verrokkien sekä talousteoreettisen tutkimuksen näkökulmasta. Hankkeessa arvioidaan energiaverouudistusta sekä sen jälkeen tehtyjä toimenpiteitä. Hankkeessa arvioidaan myös, miten energiaverotusta voitaisiin kehittää, kun sen tavoitteita ja toteutusta arvioidaan talousteoreettisesta, kansainvälisestä, sekä ympäristöllisestä näkökulmasta. 

Vastuututkija: Marita Laukkanen, [email protected], +358 295 519 429

Kimmo OllikkaMarita Laukkanen Energia, ilmasto ja ympäristöEnergia-, ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaMarita LaukkanenVerotus