Avoin tiede ja tutkimus VATT:ssa

VATT:n toimintamalli osana kansainvälistä tiede- ja tutkijayhteisöä perustuu tieteenteon avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. VATT noudattaa avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisia ja kansainvälisiä periaatteita. Tieteen avoimuuden, tiedonkäyttäjien tasapuolisen kohtelun sekä hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ovat myös osa tutkijoiden perehdyttämistä.

VATT:n avoimen tutkimuksen periaatteita

  • edistämme avointa tutkimuksen toimintakulttuuria ja rohkaisemme tutkijoitaan omaksumaan avoimen tieteen toiminta- ja menettelytapoja
  • suosittelemme, että VATT:ssa tehdyn tutkimuksen tulokset julkaistaan käyttäen tieteelliseltä vaikuttavuudeltaan korkeatasoisia kanavia 
  • olemme hankkineet avoimen julkaisemisen alustan eli Doria-julkaisuarkiston ja edellytämme kaikkien omien tutkimusjulkaisusarjojemme rinnakkaistallentamiseen Doriaan. Myös muut VATT:n tutkijoiden julkaisut tallennetaan Doriaan huomioiden kustantajan julkaisuehdot.
  • rohkaisemme tutkimuksessa käytettyjen menetelmien avaamiseen
  • olemme organisaationa sitoutuneet hyvän tieteellisen käytännön periaatteisiin ja edellytämme tutkijoidemme noudattavan niitä
  • pyrimme lisäämään tutkimustulosten näkyvyyttä ja tuemme tutkijoita viestimään tutkimustuloksista tasapuolisesti eri kohderyhmille – niin suurelle yleisölle kuin päättäjille ja tiedeyhteisölle.