Ramin on valmistunut Kauppatieteiden tohtoriksi Aalto yliopistosta vuonna 2022 ja toimii erikoistutkijana VATT:ssa. Hänen väitöskirjansa käsittelee persoonallisuuden yhteyttä koulutukseen ja työelämään. Raminin meneillään olevassa projektissa tutkitaan kaksivuotisen esiopetuksen vaikutusta lasten kouluvalmiuteen ja psykososiaalisiin taitoihin. Projekti toteutetaan koko Suomen laajuisena satunnaistettuna kenttäkokeiluna ja siihen kuuluu poikkitieteellinen joukko tutkijoita taloustieteestä, kasvatustieteestä ja psykologiasta.

Ramin on vieraillut opintojensa aikana kahdesti UC Berkeleyn yliopistossa Kaliforniassa. Hän suoritti taloustieteen perustutkintonsa Helsingin yliopistossa. Vuonna 2024 hän on tutkijavierailulla MIT:ssa Yrjö Jahnsson Fellow -apurahalla.

Tutkimushankkeet