Ramin on jättänyt väitöskirjansa esitarkastukseen Aalto yliopistoon ja toimii tutkijana VATT:ssa. Hänen väitöskirjansa käsittelee persoonallisuuden yhteyttä koulutukseen ja työelämään. Raminin meneillä olevassa projektissa tutkitaan kaksivuotisen esiopetuksen vaikutusta lasten kouluvalmiuteen ja psykososiaalisiin taitoihin. Projekti toteutetaan koko Suomen laajuisena satunnaistettuna kenttäkokeiluna ja siihen kuuluu poikkitieteellinen joukko tutkijoita taloustieteestä, kasvatustieteestä ja psykologiasta.

Ramin on vieraillut opintojensa aikana kahdesti UC Berkeleyn yliopistossa Kaliforniassa. Hän suoritti taloustieteen perustutkintonsa Helsingin yliopistossa.

Tutkimushankkeet