Essays on education, personality and the labor market

Hankkeen ajankohta : 2022 - 2023

Tässä projektissa työstän väitöskirjani luvut tieteellisiksi julkaisuiksi.

Urapalvelut

Kaksi ensimmäistä lukua käsittelevät persoonallisuuspiirteiden suhdetta koulutukseen ja työmarkkinamenestykseen. Ensimmäinen luku kuvailee kontrastia sen välillä, mitkä persoonallisuuden piirteet auttavat menestymään koulussa ja mitä arvostetaan työmarkkinoilla. Tämän luvun käsikirjoitus on revisiovaiheessa Journal of Labor Economics -aikakauslehdessä. Toinen essee tutkii persoonallisuuden merkitystä sopeutumisessa odottamattomiin murroksiin työelämässä, erityisesti joukkoirtisanomisten yhteydessä. Viimeinen essee kuvailee peruskoulun opettajavalintaa Suomessa.

Vastuututkija: Ramin Izadi, [email protected], +358 295 519 466

Ramin Izadi KoulutusRamin IzadiTyömarkkinatTyömarkkinat ja koulutus