Essays on education, personality and the labor market

Tidpunkt för projektet : 2022 - 2023

I det här projektet förvandlar jag kapitlen i min avhandling till vetenskapliga publikationer.

Urapalvelut

De två första kapitlen handlar om förhållandet mellan personlighetsdrag och framgång i skolan och på arbetsmarknaden. Det första kapitlet beskriver kontrasten mellan vilka personlighetsdrag som hjälper till att lyckas i skolan och vad som värderas på arbetsmarknaden. Manuskriptet till detta kapitel är under revidering vid Journal of Labor Economics. Det andra kapitlet undersöker betydelsen av personlighetsdrag för att anpassa sig till oväntade förändringar i arbetslivet, särskilt i samband med massuppsägningar. Den avslutande uppsatsen beskriver urvalet av grundskolelärare i Finland.

Asnvarig forskare: Ramin Izadi, [email protected], +358 295 519 466

Ramin Izadi ArbetsmarknadArbetsmarknad och utbildningRamin IzadiUtbildning