Tomi Kyyrä är forskningsprofessor inom området Social trygghet, beskattning och inkomstfördelning. I sin aktuella forskning undersöker han effekterna av en aktiv sysselsättningspolitik, arbetslöshetsersättningar och förtidspensioner på arbetsmarknaden. Tomi är politices doktor från Helsingfors universitet 2007. Han är även Research Fellow vid IZA och docent vid Helsingfors universitet.

Forskningsprojekt