Servicesystemets funktion: deltidsarbete, tillfälligt arbete och övergång till heltidsarbete