SustAgeable: Ekonomisk och social hållbarhet över tid och mellan regioner i det åldrande samhället

Tidpunkt för projektet : 2021 - Pågående

Åldrande befolkning ställer såväl välfärdsstatens ekonomiska hållbarhet som nuvarande förmåner och tjänster på prov. Detta kan äventyra den sociala hållbarheten i vårt samhälle och medföra ökad social ojämlikhet.

Sustageable

I konsortiet SustAgeable söker vi lösningar som säkerställer välfärden och den finansiella grunden för välfärdsstaten även i framtiden. Vi fokuserar på 1) fördelningen av välfärd mellan regioner, generationer och befolkningsgrupper, 2) begränsningen av utgiftsökningen inom social- och hälsovården, 3) möjligheterna att förlänga arbetskarriärerna och utveckla integrationen av invandrare, 4) fördelningen av omsorgsåtagandet och 5) de regionala skillnaderna i trenderna för åldrande befolkning till följd av intern och internationell migration. Konsortiet tar fram information om hur framgångsrikt politiska åtgärder kan mildra oönskade effekter av den åldrande befolkningen på de offentliga inkomsterna och utgifterna, ojämlikheten och välfärden.

Forskningen finansieras av: Rådet för strategisk forskning

Konsortiet: Institutet för hälsa och välfärd, Statens ekonomiska forskningscentral VATT, Pensionsskyddscentralen, Östra Finlands universitet, Helsingfors universitet, Labore och Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI

Ansvarig forskare: Tomi Kyyrä, [email protected], +358 295 519 427

Hanna PesolaSander RamboerTeemu LyytikäinenTomi KyyräTuomas MatikkaTuuli Paukkeri ArbetsmarknadArbetsmarknad och utbildningHälsovårdstjänsterHöjdpunktInkomstfördelning och ojämlikhetKommuner och välfärdsområdenOffentliga tjänster och lokal offentlig ekonomiSocial trygghetSocial trygghet, beskattning och inkomstfördelningStrategisk forskningTomi Kyyrä