Matias on soveltavan mikrotaloustieteen tutkija, joka työskentelee julkistalouden, kehitystaloustieteen, työn taloustieteen ja käyttäytymistaloustieteen risteyskohdassa.

Hän sai tohtorin tutkinnon vuonna 2023 Kalifornian yliopistosta Los Angelesissa Anderson School of Management -oppilaitoksen kansainvälisen taloustieteen ja hallinnon ryhmässä. Tätä ennen hän valmistui kauppatieteiden kandidaatiksi Universidad de la República -yliopistosta Uruguayssa.

Matiaksella on työn alla useitaprojekteja, jotka keskittyvät siihen, kuinka erilaiset valtion politiikat (tulonsiirrot ja verot) ja yksilöitä ympäröivä informaatioympäristö vaikuttavat heidän käyttäytymiseensä ja suhtautumiseensa sekä millaisia seurauksia näillä on tehokkuudelle ja oikeudenmukaisuudelle. Hänen työnsä käsittelevät etupäässä kolmeen aihetta: hyvinvointiohjelmia, verotusta ja uudelleenjakoa koskevia asenteita.