Terhi Ravaska on erikoistutkija sosiaaliturva, verotuksen ja tulonjaon tutkimusalueella. Terhi on tutkimuksissaan tarkastellut optimiverotusta, Suomen huipputuloisia ja suomalaista eläkejärjestelmää. Parhaillaan hän tutkii Suomen eläkereformeja ja eriarvoisuuden mittaamista. Terhi tekee myös Suomen maaraporttia kansainväliseen Deaton Review -julkaisuun. Tutkimuksissaan hän hyödyntää suomalaisia rekisteriaineistoja.

Aikaisemmin Terhi työskenteli Palkansaajien tutkimuslaitoksella vanhempana tutkijana. Terhi väitteli tohtoriksi Tampereen yliopistosta taloustieteestä kesällä 2019.

Tutkimushankkeet