Deaton Review: laaja eriarvoisuuskatsaus Suomesta ja vertailu länsimaihin

Hankkeen ajankohta : 2020 - Käynnissä

Hankkeessa tarkastellaan eriarvoisuuden kehittymistä eri mittarein usean vuosikymmenen aikana Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa.

Arskan patsas

Soveltamalla yhtenäistä tutkimuskehikkoa eri maiden aineistoihin hanke tarjoaa poikkeuksellisen laajan kattauksen vertailevaa tutkimustietoa eriarvoisuuden pitkän aikavälin kehityksestä ja siitä, miten koronapandemia on vaikuttanut eri maiden kehitykseen viime vuosina. Hankkeessa on mukana 17 tutkimusryhmää eri maista. Hankkeessa tarkastellaan mm. koulutusta, työmarkkinoita, sosiaalietuuksia ja verotusta, sukupuolten välisiä eroja, ja perherakennetta.

Tutkimusta rahoittaa: Suomen Akatemia

Yhteistyökumppani: Institute for Fiscal Studies

Vastuututkija: Tuuli Paukkeri, [email protected]

Marja RiiheläTerhi RavaskaTomi KyyräTuuli Paukkeri Sosiaaliturva, verotus ja tulonjakoSuomen AkatemiaTulonjako ja eriarvoisuusTuuli Paukkeri