Tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi

Suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Tällä sivulla on VATT:n tulosohjaukseen liittyviä olennaisia suunnittelun ja seurannan asiakirjoja. Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset, jotka ministeriö tekee hallinnonalaansa kuuluvien virastojen ja laitosten kanssa. VATT kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan.

Tulostavoiteasiakirjat

2023 Valtiovarainministeriön ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2023 sekä ennakolliset tavoitteet vuosille 2024-2026

2022 Valtiovarainministeriön ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2022 sekä ennakolliset tavoitteet vuosille 2023-2025

2021 Valtiovarainministeriön ja VATT:n tulostavoiteasiakirja, sisältäen ennakolliset tavoitteet vuosille 2022-2024

Toimintakertomukset ja tilinpäätökset

VATT:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2022

VATT:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2021

VATT:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2020

Valtiovarainministeriön kannanotot VATT:n tilinpäätöksestä

Kannanotto tilinpäätöksestä 2022

Kannanotto tilinpäätöksestä 2021

Kannanotto tilinpäätöksestä 2020

Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tilintarkastuskertomukset

VTV: Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

VTV: Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

VTV: Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

VATT:n virkaehtosopimus

Virkaehtosopimusasiakirjat ovat virasto- ja hallinnonalakohtaisia.

Tarkentava virkaehtosopimus virastoerän kohdentamisesta
Sopijapuolet: VATT ja JUKO ry
Allekirjoituspäivämäärä: 1.3.2021
Voimassaolo: 1.3.2021-28.2.2022
Sopimus: VATT/55/00.04/2021

Tarkentava virkaehtosopimus luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun palkkioista
Sopijapuolet: VATT ja JUKO ry
Allekirjoituspäivämäärä: 12.6.2020
Voimassaolo: 1.4.2020-28.2.2022
Sopimus: VATT/217/00.04/2020

Pöytäkirja tarkentavan virkaehtosopimuksen Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen palkkausjärjestelmästä voimassaolon ja yleiskorotuksen toteamisesta
Sopijapuolet: VATT ja JUKO ry
Allekirjoituspäivämäärä: 12.6.2020
Voimassaolo (tarkentava virkaehtosopimus): 1.4.2020-28.2.2022
Voimassaolo (yleiskorotus): 1.8.2020 lukien
Pöytäkirja: VATT/218/00.04/2020

Tarkentava virkaehtosopimus koskien lomarahan maksuajankohdan siirtämistä
Sopijapuolet: VATT ja JUKO ry
Allekirjoituspäivämäärä: 7.5.2018
Voimassaolo: 7.5.2018-31.3.2020
Sopimus: VATT/121/00.04/2018