Tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi

Suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Tällä sivulla on VATT:n tulosohjaukseen liittyviä olennaisia suunnittelun ja seurannan asiakirjoja. Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset, jotka ministeriö tekee hallinnonalaansa kuuluvien virastojen ja laitosten kanssa. VATT kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan.

Tulostavoiteasiakirjat

2018 Valtiovarainministeriön ja VATT:n tulostavoiteasiakirja, sisältäen ennakolliset tavoitteet vuosille 2019-2021

2017 Valtiovarainministeriön ja VATT:n tulostavoiteasiakirja, sisältäen ennakolliset tavoitteet vuosille 2018-2020

2016 Valtiovarainministeriön ja VATT:n tulostavoiteasiakirja, sisältäen ennakolliset tavoitteet vuosille 2017-2019

2015 Valtiovarainministeriön ja VATT:n tulostavoiteasiakirja, sisältäen ennakolliset tavoitteet vuosille 2016-2018

VM:n tilinpäätöskannanotto VATT:n toiminnan tuloksellisuudesta vuonna 2015

Toimintakertomukset ja tilinpäätökset

2017 VATT:n toimintakertomus ja tilinpäätös

2016 VATT:n toimintakertomus ja tilinpäätös

2015 VATT:n toimintakertomus ja tilinpäätös

2014 VATT:n toimintakertomus ja tilinpäätös

2013 VATT:n toimintakertomus ja tilinpäätös

Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tilintarkastuskertomukset

VTV: Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

VTV: Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2016

VTV: Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2015

VTV: Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

VTV: Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

VATT:n virkaehtosopimus

Virkaehtosopimusasiakirjat ovat virasto- ja hallinnonalakohtaisia.

Tarkentava virkaehtosopimus Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen palkkausjärjestelmästä
Sopijapuolet: VATT ja JUKO ry
Allekirjoituspäivämäärä: 25.2.2013
Voimassaolo: 1.4.2013 -
Sopimus: VATT/79/101/2013

Pöytäkirja yleiskorotuksen toteamisesta
Sopijapuolet: VATT ja JUKO ry
Allekirjoituspäivämäärä: 22.10.2015
Voimassaolo: 1.2.2016 lukien
Pöytäkirja: VATT/245/00.04/2015

Pöytäkirja tarkentavan virkaehtosopimuksen Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen palkkausjärjestelmästä voimassaolon ja yleiskorotuksen toteamisesta
Sopijapuolet: VATT ja JUKO ry
Allekirjoituspäivämäärä: 26.3.2018
Voimassaolo (tarkentava virkaehtosopimus): 1.2.2018-31.3.2020
Voimassaolo (yleiskorotus): 1.4.2018 lukien
Pöytäkirja: VATT/82/00.04/2018

Tarkentava virkaehtosopimus koskien lomarahan maksuajankohdan siirtämistä
Sopijapuolet: VATT ja JUKO ry
Allekirjoituspäivämäärä: 7.5.2018
Voimassaolo: 7.5.2018-31.3.2020
Sopimus: VATT/121/00.04/2018

Tarkentava virkaehtosopimus virastoerän kohdentamisesta
Sopijapuolet: VATT ja JUKO ry
Allekirjoituspäivämäärä: 21.5.2018
Voimassaolo: 21.5.2018-31.3.2020
Sopimus: VATT/138/00.04/2018