Datahuone

Datahuone on kansainvälisesti ainutlaatuinen tietopohjaista päätöksentekoa edistävä pilottihanke. Datahuone on VATT:n itsenäinen yksikkö, jonka tavoitteena on tuottaa ajantasaisia rekisteritietoja hyödyntämällä entistä tarkempaa ja nopeatempoisempaa analyysia päätöksenteon tueksi ja poliittisten ratkaisuiden vaikutusten arvioimiseksi. Yksikkö on saanut kolmivuotisen rahoituksen valtiovarainministeriöltä vuosille 2023–2025. 

Datahuoneen banneri

Datahuoneen yhteistyökumppanit

Datahuone toimii kiinteässä yhteistyössä Tilastokeskuksen ja Helsinki GSE:n kanssa. Tilastokeskus vastaa rekisteriaineistojen yhdistämisestä ja toimittamisesta Datahuoneen tutkijoiden ja analyytikoiden käyttöön. HelsinkiGSE:n tutkijat laajentavat Datahuoneen taloustieteellistä osaamista. Heidän toimintaansa rahoittaa osin myös opetus- ja kulttuuriministeriö. Datahuonetta johtaa Henna Laasonen

Datahuoneen toiminta

Datahuoneen selvitystoiminta on järjestäytynyt kolmeen eri teemaryhmään. Professori Otto Toivasen (Aalto-yliopisto) vetämä yritysryhmä on tutkinut mm. Venäjä-pakotteiden vaikutuksia suomalaisyritysten vientiin ja apulaisprofessori Lassi Ahlvikin (Helsingin yliopisto) luotsaama ympäristö- ja energiaryhmä on tarkastellut mm. sähkötukia ja energian hinnannousun vaikutuksia suomalaisyrityksiin.