Työmarkkinat ja koulutus

VATT:ssa tutkitaan työmarkkina- ja koulutuspolitiikan kysymyksiä sekä maahanmuuttoa ja kotouttamista. Pyrimme selvittämään, miten koulutusjärjestelmä saadaan toimimaan paremmin kaikille, ja mitkä ovat vaikuttavimmat työvoimapolitiikan keinot saada lisää ihmisiä työmarkkinoille.

Monivuotisessa ja -tieteisessä Oma linja -hankkeessa pureudutaan nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Useampi vattilainen on mukana tässä hankkeessa, jossa kartoitetaan syrjäytymisen mekanismeja, tutkitaan koulupudokkuuden pitkän aikavälin vaikutuksia ja arvioidaan aikaisempien politiikkauudistusten onnistumista. Tavoitteena on kehittää tutkimustietoon perustuva ohjelma, joka helpottaa nuorten siirtymää peruskoulusta toisen asteen opintoihin.

Koulutus, osaaminen ja tulevaisuuden työelämä ovat keskeisiä tutkimusaiheitamme. Tarkastelemme parhaillaan muun muassa globalisaation vaikutusta taitojen kysyntään, korkeakoulutettujen osaamisen kysyntää ja tarjontaa sekä maahanmuuttajia Suomen työmarkkinoilla ja koulutuksessa.

Muita ajankohtaisia tutkimushankkeitamme:

  • työttömyysturvan keston, ehtojen ja tason vaikutukset työmarkkinatulemiin
  • palkkausjärjestelmät: eri palkkausmuotojen käyttö suomalaisissa yrityksissä yli ajan, ja niiden vaikutus palkkajakaumaan
  • työvoimapalvelujen vaikuttavuus: aktivointitoimenpiteet, nuorisotakuun vaikutukset
  • kotouttamissuunnitelmien ylisukupolviset vaikutukset ja maahanmuuttajien lasten pärjääminen
  • koulutusjärjestelmän uudistukset ja eriarvoisuus koulutuksessa.

Perustulokokeilun tieteellinen arviointi on käynnissä

VATT:ssa on vahva asiantuntemus yhteiskunnallisten kokeiluiden suunnittelusta ja tieteellisestä arvioinnista. Se on ajankohtaista nyt, kun Suomessa suunnitellaan suuria uudistuksia kokeiluiden avulla. Tutkijamme olivat keskeisesti mukana suunnittelemassa perustulokokeilun 2017-2018 koeasetelmaa ja tutkimusotantaa, ja vastasivat kokeilun tieteellisestä arvioinnista osana Kelan johtamaa tutkimusryhmää.

Olemme koonneet erilliselle sivulle keskeisiä koulutusta koskevia tutkimustuloksiamme.