Työmarkkinat ja koulutus

VATT:ssa tutkitaan työmarkkina- ja koulutuspolitiikan kysymyksiä sekä maahanmuuttoa ja kotouttamista. Pyrimme selvittämään, miten koulutusjärjestelmä saadaan toimimaan paremmin kaikille, ja mitkä ovat vaikuttavimmat työvoimapolitiikan keinot työllisyyden parantamiseksi.

Monivuotisessa ja -tieteisessä Oma linja -hankkeessa pureudutaan nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Useampi vattilainen on mukana tässä hankkeessa, jossa kartoitetaan syrjäytymisen mekanismeja, tutkitaan koulupudokkuuden pitkän aikavälin vaikutuksia ja arvioidaan aikaisempien politiikkauudistusten onnistumista. Tavoitteena on kehittää tutkimustietoon perustuva ohjelma, joka helpottaa nuorten siirtymää peruskoulusta toisen asteen opintoihin.

Koulutus, osaaminen ja tulevaisuuden työelämä ovat keskeisiä tutkimusaiheitamme. Tarkastelemme parhaillaan muun muassa globalisaation vaikutusta taitojen kysyntään, korkeakoulutettujen osaamisen kysyntää ja tarjontaa sekä maahanmuuttajia Suomen työmarkkinoilla ja koulutuksessa.

Työmarkkinatutkimuksemme keskittyy työttömyysturvan sekä erilaisten työllisyyttä edistävien politiikkauudistusten vaikuttavuuden arviointiin. Tutkimme ansiosidonnaisen työttömyysturvan työssäoloehtoa, ansioturvan päivärahan vaikutuksia työttömyyden kestoon, työllistymisohjelmalisää ja nuorisotakuuta.

Maahanmuuton ja kotouttamisen osalta tutkimme parhaillaan kotouttamissuunnitelmien ylisukupolvisia vaikutuksia ja maahanmuuttajien lasten pärjäämistä.

VATT:ssa on vahva asiantuntemus yhteiskunnallisten kokeiluiden suunnittelusta ja tieteellisestä arvioinnista. Se on ajankohtaista nyt, kun Suomessa suunnitellaan suuria uudistuksia kokeiluiden avulla. Tutkijamme olivat keskeisesti mukana suunnittelemassa perustulokokeilun 2017-2018 koeasetelmaa ja tutkimusotantaa, ja vastaavat nyt kokeilun tieteellisestä arvioinnista osana Kelan johtamaa tutkimusryhmää.

Ajankohtaista