Kaksivuotisen esiopetuskokeilun arviointi

Hankkeen ajankohta : 2021 - Käynnissä

Yhteistyössä Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa suunnittelimme satunnaistetun kokeen, jonka tarkoituksena oli testata varhaiskasvatuksen vaikutusta lasten sosiaalisten ja akateemisten taitojen kehittymiseen sekä hyvinvointiin.

Lapsi

Nykyisin oppivelvollisuus alkaa Suomessa kuuden vuoden iässä, ja sitä ennen lapsi osallistuu vuoden mittaiseen varhaiskasvatukseen. Seitsemän vuoden iässä lapsi jatkaa alakouluun. Kokeessa aikaistetaan pakollisen esikoulun aloitusikää yhdellä vuodella, kuusivuotiaasta viisivuotiaaksi. Koeryhmä (n > 15 000) osallistuu esiopetukseen kahden vuoden ajan yhden vuoden sijaan Opetushallituksen erityisesti kaksivuotiselle esikoululle laatiman opetussuunnitelman mukaisesti. Vertailuryhmä (n > 20 000) puolestaan jatkaa normaalia varhaiskasvatustaan päiväkodeissa tai on kotona.

Arvioimme jokaisen lapsen kolme kertaa ikävuosien 5–7 välillä standardisoitujen testien ja opettaja-arviointien avulla. Tuloksemme käsittelevät ensisijaisesti psykososiaalisten taitojen, itsetunnon sekä lasku- ja lukutaitojen tasoa indekseillä mitattuina. Näitä tietoja täydennetään lapsia ja heidän vanhempiaan koskevilla rekisteripohjaisilla tiedoilla sekä opettajille, vanhemmille ja virkamiehille suunnatuilla verkkokyselyillä. Laajempaan tutkimushankkeeseen sisältyy myös lasten ja vanhempien syvähaastatteluja sekä hallinnollisten asiakirjojen tekstianalyysiä.

Matti Sarvimäki [email protected]

Anna HolvioMatti SarvimäkiOskari HarjunenRamin Izadi KoulutusMatti SarvimäkiOpetus- ja kulttuuriministeriöTyömarkkinat ja koulutus