Utvärdering av försök med tvåårig förskola

Tidpunkt för projektet : 2021 - Pågående

I samarbete med finska undervisnings- och kulturministeriet har vi utformat ett slumpförsök för att studera effekterna av småbarnsfostran på barns sociala färdigheter och skolframgång samt välbefinnande.

Lapsi

För närvarande börjar den obligatoriska utbildningen i Finland med ettårig förskola för sexåringar, varefter följer den grundläggande utbildningens ÅK 1–6 från det år som barnet fyller sju år. Interventionen tidigarelägger startåldern för obligatorisk förskola med ett år, från sexåringar till femåringar. Försöksgruppen (N » 15 000) går i förskola i två år i stället för ett år, och följer en särskild läroplan som tagits fram av Utbildningsstyrelsen. Kontrollgruppen (N » 20,000) fortsätter som tidigare inom småbarnspedagogiken eller stannar hemma.

Vi utvärderar varje barn tre gånger mellan fem och sju års ålder, med hjälp av standardiserade test och lärarbedömningar. De primära resultaten är indikativa på barnens psykosociala färdigheter, självkänsla samt räkne- och läskkunskaper. Dessa data utökas med registerdata om barnen och deras föräldrar samt med webbförfrågningar till lärare, föräldrar och tjänstemän. Det utvidgade forskningsprojektet omfattar också djupintervjuer med barn och föräldrar samt textanalyser av administrativa register.

Forskningen finansieras av: Undervisnings- och kulturministeriet

Partner: Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, Åbo universitet, Jyväskylä universitet

Ansvarig forskare: Matti Sarvimäki, [email protected], +358 40 304 5515

Matti SarvimäkiOskari HarjunenRamin Izadi Arbetsmarknad och utbildningMatti SarvimäkiUndervisnings- och kulturministerietUtbildning