Alueelliset palkkaerot terveydenhuollossa

Hankkeen ajankohta : 2021 - 2022

Tutkimus on osa THL:n kanssa toteutettavaa STM:n rahoittamaa hanketta, jossa kehitetään tapoja huomioida sote-rahoitusmallissa uusien hyvinvointialueiden olosuhdetekijöiden vaikutus sote-palveluiden kustannustasoon.

seteleitä

VATT:n suorittamassa osassa hanketta tarkastellaan terveydenhuoltoalan alueellisia palkkaeroja. Pääasiallisena tutkimusaineistona käytetään Tilastokeskuksen yksilötason Palkkarakenneaineistoa, joka sisältää yksityiskohtaisia tietoja palkasta, työajasta ja ammatista. Aineiston avulla voidaan erotella säännöllisen työajan palkka palkanlisistä ja muodostaa erilaisia vertailukelpoisia palkkamuuttujia. Palkkarakenneaineistoon liitetään muista Tilastokeskuksen aineistoista työpaikan sijaintia ja työntekijöiden taustaominaisuuksia koskevia lisätietoja.

Alueellisia palkkaeroja mitataan tilastollisella regressiomallilla, jossa terveyden- ja sosiaalihuollon (tai yksityisen sektorin) henkilökunnan palkkoja selitetään työpaikan sijaintia (kunta tai sote-alue) kuvaavilla indikaattorimuuttujilla. Työpaikan sijainnin vaikutus pyritään erottamaan muista palkkoihin vaikuttavista tekijöistä työntekijöiden ominaisuuksia (esim. ammattinimike, koulutus ja työkokemus) kuvaavien kontrollimuuttujien avulla.

Alueellisia palkkaeroja kuvataan sekä koko sosiaali- terveydenhuollon osalta, että mahdollisuuksien mukaan ammattiryhmittäin ja työnantajan sektorin mukaan (yksityinen tai julkinen). Sosiaali- ja terveydenhuollon palkkaeroja verrataan myös koko yksityisen sektorin palkkaeroihin.

Vastuututkija: Teemu Lyytikäinen, [email protected],+358 295 519 431

Markku SiikanenMax ToikkaTanja SaxellTeemu Lyytikäinen Julkiset palvelut ja paikallinen julkistalousKunnat ja hyvinvointialueetSosiaali- ja terveysministeriöTeemu LyytikäinenTerveyspalvelut