Janne Tukiainen on Turun yliopiston taloustieteen laitoksen professori ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen johtava tutkija. Hän on myös Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen dosentti. Aiemmin Janne on työskennellyt vierailevana professorina LSE:ssä (Visiting professor, London School of Economics and Political Science, the Department of Government, 2016-2019) ja tutkijana Helsingin yliopistossa ja HECER:ssä. Hän on myös vieraillut tutkijana Suomen Pankissa ja useissa ulkomaisissa yliopistoissa (ECARES, LSE, Warwick, KCL, ETH Zurich). Hän on ZEW, CESifo ja Helsinki GSE affiliaatti. Hänelle on myönnetty ERC consolidator grant vuosille 2023-2027 INTRAPOL-projektille.

Janne väitteli valtiotieteen tohtoriksi Helsingin yliopistosta pääaineenaan kansantaloustiede vuonna 2009. Hänen väitöskirjansa käsitteli empiirisiä kilpailutaloustieteen kysymyksiä, erityisesti huutokauppoja ja julkisia hankintoja. Viime vuosina Janne on siirtynyt työskentelemään myös politiikan taloustieteen kysymysten parissa. Hän on tutkinut mm. kuntaliitosten taloudellisia ja poliittisia vaikutuksia sekä äänestämistä ja sen seurauksia. Tällä hetkellä keskeiset kiinnostukset kohteet ovat poliittinen valikoituminen ja vaalijärjestelmät, sekä julkiset hankinnat. Jannella on tieteellistä julkaisutoimintaa kilpailutaloustieteen, julkistalouden, mikroekonometrian ja politiikan tutkimuksen aloilta.

Turun yliopiston koulutustoiminnan lisäksi Janne on osallistunut aktiivisesti Helsingin taloustieteen laitosten jatkokoulutustoimintaan KAVA:n ja HECER:in ja nyt Helsinki GSE:n puitteissa. Hän on organisoinut tutkimusseminaareja jatko-opiskelijoille ja osallistunut useiden väitöskirjatöiden ohjaukseen. Janne on opettanut kilpailutaloustiedettä, julkistaloutta, politiikan tutkimusta ja mikroekonometriaa useissa kotimaisissa ja ulkomaisissa yliopistoissa. Tukiainen on Turun kauppakorkeakoulun hallituksen jäsen.

Akateemisen tutkimuksen lisäksi Janne on kirjoittanut lukuisia raportteja politiikan teon tueksi esimerkiksi kuntataloudesta ja julkisista hankinnoista. Hän on osallistunut aktiivisesti näihin aihepiireihin liittyvään julkiseen keskusteluun mediassa. Lisäksi hän on osallistunut ministeriöiden jaostotyöskentelyyn akateemisena asiantuntijana. Hän on toiminut asiantuntijana mm. asfaltti- ja metsäkartellin, ja Valion saalistushinnoittelun oikeudenkäynneissä. Janne on Journal of the Finnish Economic Association -lehden editor, ja International Tax and Public Finance, ja European Journal of Political Economy -lehtien associate editor.

Valikoidut kansainväliset artikkelit

Harjunen, O., Saarimaa, T. and Tukiainen, J. (2022) Love Thy (Elected) Neighbor? Residential Segregation, Political Representation and Local Public Goods, Journal of Politics, Accepted.

Harjunen, O., Saarimaa, T. and Tukiainen, J. (2021) Political representation and effects of municipal mergers, Political Science Research and Methods, 9(1): 72-88.

Dewan, Torun – Meriläinen, Jaakko – Tukiainen, Janne (2020) Victorian Voting: The Origins of Party Orientation and Class Alignment. American Journal of Political Science 64, 869-886.

Almunia, M., Harju, J., Kotakorpi, K., Tukiainen, J. and Verho, J. (2019) Expanding access to administrative data: the case of tax authorities in Finland and the UK. Int Tax Public Finance 26: 661–676.

Lyytikäinen, T. and Tukiainen J. (2019) Are voters rational? European Journal of Political Economy, 59: 230-242.

Tukiainen, J., Takalo, T. and Hulkkonen, T. (2019) Relative Age Effects in Political Selection. European Journal of Political Economy, 58: 50-63.

Lapointe, S., Perroni, C., Scharf, K. and Tukiainen, J. (2018) Does Market Size Matter for Charities? Journal of Public Economics, 168: 127-145.

Meriläinen, J. and Tukiainen, J. (2018) Rank effects in political promotions. Public Choice, 177: 87-109. Open access.

Hyytinen, A., Meriläinen, J., Saarimaa, T., Toivanen, O. and Tukiainen, J. (2018) When Does Regression Discontinuity Design Work? Evidence from Random Election Outcomes. Quantitative Economics 9, 1019-1051. Open access.

Hyytinen, A., Meriläinen, J., Saarimaa, T., Toivanen, O. and Tukiainen, J. (2018) Public Employees as Politicians: Evidence from Close Elections. American Political Science Review, 112(1): 68-81.

Tukiainen, J. (2017) The Effects of Minimum Bid Increments in Internet Auctions: Evidence from a Field Experiment. Journal of Industrial Economics 65(3): 597-622.

Saarimaa, T. and Tukiainen, J. (2016) Local Representation and Strategic Voting: Evidence from Electoral Boundary Reforms. European Journal of Political Economy 41: 31-45.

Saarimaa, T. and Tukiainen, J. (2015) Common Pool Problems in Voluntary Municipal Mergers. European Journal of Political Economy, 38: 140-152.

Hyytinen, A., Saarimaa, T. and Tukiainen, J. (2014) Electoral vulnerability and size of local governments: Evidence from voting on municipal mergers. Journal of Public Economics, 120: 193-204.

Tutkimushankkeet