Yhteishankintojen kustannusvaikuttavuus

Hankkeen ajankohta : 2022 - 2023

Hankkeen tavoitteena on tuottaa ja tarjota päätöksentekijöille uutta ja helposti hyödynnettävissä olevaan tietoa julkisten hankintojen kustannusvaikutuksista.

pelinappuloita

Kustannusvaikutuksilla tarkoitetaan tämän hankkeen tapauksessa sekä hankintojen hintoihin, että hankkijan prosessikustannuksiin liittyviä vaikutuksia. Ensimmäisessä työpaketissa selvitetään, saadaanko hankintojen keskittämisellä euromääräisiä kustannussäästöjä sopimushintojen kautta, ja toteutuuko suurempia määriä kilpailutettaessa mahdolliset skaalaedut.

Toisessa työpaketissa arvioidaan hankintatoimen keskittämisen vaikutuksia hankinnan prosessikustannuksiin ja hankintaprosessin kokonaistyömäärään yhteishankintojen tapauksessa. Lisäksi kartoitetaan kuinka erilaiset kilpailutustavat ovat yhteydessä hankintaprosessin osapuolten prosessikustannuksiin.

Tutkimusta rahoittaa: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

Yhteistyökumppanit: Hanken, Lapin yliopisto, Aalto-yliopisto

Vastuututkija: Janne Tukiainen, [email protected], +358 295 519 451

Janne TukiainenMarkku Siikanen Janne TukiainenJulkiset palvelut ja paikallinen julkistalousKunnat ja hyvinvointialueetValtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminta (VN TEAS)