Kostnadseffektivitet av gemensamma upphandlingar

Tidpunkt för projektet : 2022 - 2023

Syftet med projektet är att ta fram och tillhandahålla beslutsfattarna ny och användbar information om kostnadseffekterna av offentlig upphandling.

pelinappuloita

I detta sammanhang hänför sig kostnadseffekterna både till upphandlingspriserna och upphandlarens processkostnader. I det första arbetspaketet utreds om det genom att koncentrera upphandlingen är möjligt att spara på kostnaderna genom avtalspriser och om upphandling av större volymer ger upphov till skalfördelar.

I det andra arbetspaketet bedöms effekterna av centraliserad upphandling på processkostnaderna för upphandling och den totala arbetsinsatsen i samband med dessa upphandlingar. Dessutom kartläggs hor olika upphandlingsmetoder påverkar upphandlingsparternas kostnader för upphandlingsprocessen.

Forskningen finansieras av: Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet

Partner: Hanken, Lapplands universitet, Aalto-universitetet

Ansvarig forskare: Janne Tukiainen, [email protected], +358 295 519 451

Janne TukiainenMarkku Siikanen Janne TukiainenKommuner och välfärdsområdenOffentliga tjänster och lokal offentlig ekonomiStatsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS)