Marian erityisosaamisalue on soveltava mikrotaloustiede. Hän tutkii sosiaalipolitiikan vaikuttavuutta ja on etenkin kiinnostunut siitä, miten varhaislapsuuteen kohdistetut politiikkatoimet, kuten erilaiset kehityshankkeet ja interventiot, vaikuttavat lasten ja heidän perheidensä käyttäytymiseen.

Maria viimeistelee parhaillaan tohtorintutkintoaan, jonka aiheena on koulutuspolitiikka ja sosiaalinen viitekehys (Education Policy and Social Context), Kalifornian yliopistossa. Taloustieteiden kandidaatiksi hän opiskeli Uruguayssa (Universidad de la Republica). Marialla on Kalifornian yliopistosta (University of California, Irvine) maisterintutkinto sekä yhteiskuntatieteistä että kasvatustieteestä. Kotimaassaan Uruguayssa Maria on työskennellyt tutkimusassistenttina kotiyliopistonsa taloustieteellisessä tiedekunnassa (Universidad de la Republica), konsulttina Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelmassa sekä politiikkatoimien analyytikkona sosiaalisesta kehittämisestä vastaavassa ministeriössä (Ministry of Social Development).