Maria Sauval

Maria Sauval

Biträdande forskare, MPP, MA (Master of Public Policy, Master in Education)

Maria är en tillämpad mikroekonom med intresse för att analysera samhällspolitikens effektivitet, med särskilt fokus på program och åtgärder inriktade på den tidiga barndomen och hur dessa påverkar barns och familjers beteenden.

Hon håller för närvarande på att slutföra sin doktorsexamen i utbildningspolitik och socialt sammanhang på University of California i Irvine (förväntat till juni 2024). Hon har en kandidatexamen i ekonomi på Universidad de la República i Uruguay samt en magisterexamen i offentlig politik och en master i utbildning från University of California i Irvine. I sitt hemland Uruguay har Maria arbetat som forskningsassistent på ekonomiska fakulteten på Universidad de la República, som konsult för FN:s utvecklingsprogram och som politisk analytiker på ministeriet för social utveckling.