Kilpailun määrä sote-hankinnoissa

Hankkeen ajankohta : 2022 - 2023

Hankkeessa arvioidaan mikä on hyvinvointialueiden vuotuinen hankintavolyymi eli kilpailutettujen sopimusten rahallinen arvo. Lisäksi tarkastellaan, miten tämä arvo jakautuu eri hankintaluokkien ja -yksiköiden (sairaanhoitopiirit vs. kunnat) välillä.

Sairaalan sisäänkäynti

Mikä on kilpailun taso toteutetuissa sote-kilpailutuksissa? Ja onko kilpailun tasossa havaittavissa esimerkiksi maantieteellistä vaihtelua vai selittyykö vaihtelu esimerkiksi hankintaluokan, hankintayksikön, hankinnan suuruuden tai muiden tekijöiden (esim. pisteytys) perusteella? Kysymyksiä lähestytään analysoimalla historiallista tilastoaineistoa toteutuneista julkisten hankintojen kilpailutuksista Suomessa käyttämällä Cloudia-kilpailutusjärjestelmän tietokantaa vuosilta 2010–2017. Aineistosta yhdistellään sairaanhoitopiirin ja kuntien sote-hankintoja, jotta saadaan yleiskuva mahdollisesta hyvinvointialueiden hankintavolyymista. Lisäksi kilpailutuksen tasoa voidaan analysoida ennalta valikoiduissa ja merkityksellisissä hankintaluokissa (CPV-koodien perusteella).

Yhteistyökumppanit: Turun yliopisto, Valtiovarainministeriö

Vastuututkija: Janne Tukiainen, [email protected], +358 295 519 451

Janne Tukiainen Janne TukiainenJulkiset palvelut ja paikallinen julkistalousKunnat ja hyvinvointialueetTerveyspalvelut