Social- och hälsovårdsupphandlingarnas volym

Tidpunkt för projektet : 2022 - 2023

I projektet bedöms den årliga volymen av upphandling inom välfärdsområdena, det vill säga penningvärdet för de kontrakt som konkurrensutsätts. Dessutom granskas hur detta värde fördelas mellan olika upphandlingsklasser och upphandlingsenheter (sjukvårdsdistrikt jämfört med kommuner).

Sjukhus

Vilken är konkurrensnivån i de genomförda social- och hälsovårdsupphandlingarna? Förekommer det exempelvis geografisk variation i konkurrensnivån, eller beror variationen exempelvis på upphandlingsklassen, den upphandlande enheten, upphandlingens storlek eller andra faktorer (till exempel poängsättning)? Dessa frågor granskas genom att analysera ett historiskt statistikmaterial om genomförda offentliga upphandlingar i Finland med hjälp av Cloudia-upphandlingssystemets databas för åren 2010–2017. Materialet kombineras med sjukvårdsdistriktets och kommunernas social- och hälsovårdsupphandlingar för att ge en överblick över välfärdsområdenas eventuella upphandlingsvolym. Dessutom kan konkurrensnivån analyseras enligt på förhand definierade och relevanta upphandlingskategorier (på basis av CPV-koder).

Partner: Turku universitet, Finansministeriet

Ansvarig forskare: Janne Tukiainen, [email protected], +358 295 519 451

Janne Tukiainen HälsovårdstjänsterJanne TukiainenKommuner och välfärdsområdenOffentliga tjänster och lokal offentlig ekonomi