Läkemedelspriser och prisregleringen av läkemedel i Norden

Tidpunkt för projektet : 2020 - Pågående

Läkemedelskostnader är en väsentlig del av hälso- och sjukvårdsutgifterna i alla utvecklade länder: I Finland uppgår den totala försäljningen av läkemedel till cirka 3 miljarder euro per år. Regleringen är en viktig del av prisbildningsprocessen på läkemedelsmarknaden. Förutom priserna påverkar regleringen också vilka läkemedel som finns tillgängliga på respektive marknad. När det gäller läkemedelsmarknaden är det vanligt att en enskild produkt samtidigt är föremål för flera regleringsåtgärder. Detta projekt syftar till att utreda samverkan mellan regleringsåtgärderna och läkemedelspriserna på den nordiska läkemedelsmarknaden.

lääkkeitä

Projektet tar också upp problem med tillgången till läkemedel och hur läkemedelstaxan och momsändringarna återspeglas i konsumentpriserna på läkemedel (passthrough). Syftet med forskningsprojektet är att besvara följande forskningsfrågor: (i) Vilken är samverkan för prisregleringen av läkemedel?  (ii) Vilka effekter på marknadsnivå har problemen med tillgång till läkemedel? (iii) Hur återspeglas ändringar av läkemedelstaxan och mervärdesskatten i konsumentpriserna på läkemedel? Man har redan tidigare skaffat material på läkemedelsnivå från Norge, Sverige, Finland och Danmark (T217) för att genomföra undersökningen. Detta material i kombination med offentligt tillgängligt demografiskt material etc. gör det möjligt att besvara forskningsfrågorna.

Ansvarig forskare: Markku Siikanen, [email protected], +358 295 519 505

Markku Siikanen HälsovårdstjänsterMarkku SiikanenOffentliga tjänster och lokal offentlig ekonomi