Lääkkeiden hinnat ja lääkkeiden hintasääntely Pohjoismaissa

Hankkeen ajankohta : 2020 - Käynnissä

Lääkekustannukset ovat olennainen osa terveydenhuollon menoja kaikissa kehittyneissä maissa: Suomessa lääkkeiden kokonaismyynti on noin 3 miljardia euroa vuodessa. Keskeinen osa hinnanmuodostusprosessia lääkemarkkinoilla on sääntely. Sääntely vaikuttaa paitsi hintoihin, myös siihen, mitä lääkkeitä on tarjolla milläkin markkinalla. Lääkemarkkinan tapauksessa on yleistä, että yksittäiseen tuotteeseen kohdistuu samanaikaisesti useita sääntelytoimia. Tämä hanke pyrkii selvittämään, millainen on sääntelytoimien yhteisvaikutus lääkkeiden hintoihin pohjoismaisella lääkemarkkinalla.

lääkkeitä

Lisäksi hankkeessa perehdytään lääkkeiden saatavuusongelmiin ja siihen, kuinka lääketaksa ja arvonlisäveromuutokset heijastuvat lääkkeiden kuluttajahintoihin (passthrough). Tutkimushankkeen tavoitteena on vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin: (i) Millainen on lääkkeiden hintasääntelyn yhteisvaikutus? (ii) Mitä markkinatason vaikutuksia lääkkeiden saatavuusongelmilla on? (iii) Kuinka lääketaksa- ja arvonlisäveromuutokset heijastuvat lääkkeiden kuluttajahintoihin. Tutkimuksen toteuttamiseksi on jo aiemmin hankittu lääketason aineisto Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Tanskasta (T217). Tällainen aineisto, yhdistettynä julkisesti saatavilla olevaan demografiseen yms. aineistoon mahdollistaa tutkimuskysymyksiin vastaamisen.

Vastuututkija: Markku Siikanen, [email protected], +358 295 519 505

Markku Siikanen Julkiset palvelut ja paikallinen julkistalousMarkku SiikanenTerveyspalvelut