Återverkningar mellan läkemedelsmarknaderna

Tidpunkt för projektet : 2020 - Pågående

I industriländerna brukar man dela upp läkemedelsmarknaden i apotek och sjukhusmarknaden. Största delen av den publicerade konkurrensekonomiska forskningen om läkemedelsmarknaden har fokuserat på apoteksmarknaden. I detta projekt undersöker man samspelet mellan marknaderna och huruvida man finner oväntade återverkningar mellan marknaderna.

Lääkehylly

Syftet med forskningsprojektet är att besvara följande forskningsfrågor: (i) Vilka återverkningar förekommer på den finländska läkemedelsmarknaden i fråga om efterfrågan på läkemedel? (ii) Vilka återverkningar förekommer på den finländska läkemedelsmarknaden i fråga om prissättningen av läkemedel? 

Ansvarig forskare: Markku Siikanen, [email protected], +358 295 519 505

Markku Siikanen HälsovårdstjänsterMarkku SiikanenOffentliga tjänster och lokal offentlig ekonomi