Verotutkimuksen huippututkimusyksikkö WP3

Hankkeen ajankohta : 2022 - Käynnissä

Osana Suomen Akatemian myöntämää Verotutkimuksen huippututkimusyksikköä vuosille 2022-2029, WP3 tutkii verotuksen ja sosiaaliturvan aiheuttamia hyvinvointitappioita. 

Kolikkokasat

WP3 sisältää tutkimusta kulutusverojen, tuloverojen, kiinteistöverojen sekä sosiaaliturvan aiheuttamista vaikutuksista työllisyyteen, kulutukseen ja muuhun käyttäytymiseen, joiden voidaan tulkita muodostavan verojen ja sosiaaliturvan aiheuttamia hyvinvointitappioita.

Keskeinen näkökulma tässä tutkimuksessa on löytää uusia näkökulmia suhteessa aiempaan tutkimukseen joko aiempaa realistisemmalla instituutioiden huomioon ottamisella, aiempaa paremmilla tutkimusmenetelmillä kuten kokeilut ja aiempaa monipuolisemmalla mallinnuksella eri käyttäytymisvaikutuksista.

Yksittäisinä hankkeina on esimerkiksi diskreetin työntarjontamallin analysointi opiskelijoiden opintotuen uudistusten avulla tutkittuna, erilaisten optimointivirheiden kartoittaminen, kotitalousvähennyksen vaikutusten tutkiminen, kiinteistöverojen kohdentuminen, perustulokokeilun laajempien vaikutusten selvittäminen, työttömyysturvan suojaosien vaikutukset työllisyyteen ja lääkekulutus.

Vastuututkija: Tuomas Kosonen, [email protected], +358 295 519 440

Aliisa KoivistoJouko VerhoKari HämäläinenTeemu LyytikäinenTuomas KosonenTuomas Matikka Suomen AkatemiaTuomas KosonenVerotutkimuksen huippuyksikköVerotutkimuksen huippuyksikkö