Infrastruktuuri-, asunto- ja maankäyttöpolitiikkatoimien alueellinen talousvaikutus

Hankkeen ajankohta : 2021 - Käynnissä

Hankkeessa selvitetään liikenneinfrastruktuuriin, asumiseen ja maankäyttöön liittyvien politiikkatoimien vaikutusta taloudellisen toiminnan alueelliseen organisointiin.

Tampere

Analysoimalla, miten nämä politiikkatoimet muokkaavat ihmisten ja yritysten alueellista jakautumista, hankkeessa pyritään määrittämään vaikutukset kokonaistalouteen sekä tehokkuuden että tasapuolisuuden kannalta. Tätä varten hankkeessa tarkastellaan paikallisväestön muutoksia, jotka johtuvat muun muassa muuttoliikkeestä tai syntyvyydestä, taloudellisen toiminnan kasvun ja rakenteen muutoksista, palkkojen kasvusta ja jakautumisesta sekä kaupunkien ja maaseutuyhteisöjen välisestä suhteesta. Empiirisessä analyysissa hyödynnetään politiikkatoimien täytäntöönpanon ajoituksessa ja alueellisessa kohdentamisessa tapahtuvaa vaihtelua käyttäen hyväksi pitkän aikavälin yksityiskohtaisia ja alueellisesti eriteltyjä tietoja.

Yhteistyökumppanit: KU Leuven, Radboud University

Vastuututkija: Sander Ramboer, [email protected], +358 259 519 506

Sander Ramboer AsuntopolitiikkaJulkiset palvelut ja paikallinen julkistalousSander Ramboer