Vero- ja tulonsiirtouudistusten vaikutus paikalliseen veropolitiikkaan sekä kotitalouksien sijoittautumista ja työmatkaliikennettä koskeviin päätöksiin

Hankkeen ajankohta : 2023 - 2023

Tässä hankkeessa analysoidaan kansallisten vero- ja tukiuudistusten vaikutuksia paikalliseen veropolitiikkaan ja kotitalouksien sijoittautumista ja työmatkaliikennettä koskeviin päätöksiin.

Autoja

Hankkeessa tarkastellaan, miten paikallishallinnot muuttavat vero- ja menomallejaan suhteessa uudistuksiin, jotka vaikuttavat suoraan tai välillisesti paikallisiin tuloihin. Sen jälkeen hankkeessa analysoidaan, miten paikallisen veropolitiikan muutokset näkyvät kotitalouksien sijoittautumista ja työmatkaliikennettä koskevissa päätöksissä. Hankkeessa pyritään näin valottamaan valtionhallinnon ja paikallishallinnon päätöksenteon välistä vuorovaikutusta ja sitä, miten se voi tarkoituksellisesti tai tahattomasti muuttaa kotitalouksien alueellista jakautumista. Empiirisessä strategiassa hyödynnetään vero- ja tukijärjestelmän uudistuksia sekä niiden suunnittelua, kuntien talousarvioita ja kotitalouksien työmatkaliikenne- ja muuttopäätöksiä koskevia tietoja.

Yhteistyökumppani: University of Lugano

Vastuututkija: Sander Ramboer, [email protected], +358 259 519 506

Sander Ramboer AsuntopolitiikkaJulkiset palvelut ja paikallinen julkistalousSander RamboerVerotus