Skatte- och överföringsreformers effekt på den lokala finanspolitiken och hushållens beslutsfattande i fråga om bostadsort och pendling

Tidpunkt för projektet : 2021 - Pågående

I det här projektet analyseras vilka effekter nationella reformer inom skatter och bidrag har på den lokala finanspolitiken och hur detta återspeglas i hushållens beslutsfattande i fråga om bostadsort och pendling.

Bilar

Inledningsvis utforskas på vilket sätt skatte- och utgiftsmönstret för lokalförvaltningar förändras i förhållande till reformer som direkt och indirekt påverkar de lokala intäkterna. Sedan analyseras hur hushållen reagerar på förändringarna i den lokala finanspolitiken när de fattar beslut om bostadsort och pendling. Projektets avsikt med detta är att förtydliga samspelet mellan nationell och lokal politik och hur det med eller utan avsikt kan förändra hushållens spatiala distribution. Den empiriska strategin använder reformer i skatte- och bidragssystemen och tillämpar data på deras utformning, budgetdata från kommunala konton och data om hushållens beslut vad gäller pendling och flyttande.

Partner: University of Lugano

Ansvarig forskare: Sander Ramboer, [email protected], +358 259 519 506

Sander Ramboer BeskattningBostadspolitikOffentliga tjänster och lokal offentlig ekonomiSander Ramboer